Algemene voorwaarden adverteren

  1. Het plaatsen van advertenties op duivenverkoop.nl is voor particulieren gratis.
  2. Er kunnen alleen advertenties worden geplaatst die direct in relatie staan met de duivensport. Alle andere producten die worden aangeboden worden zonder discussie verwijderd.
  3. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geplaatste advertenties. Duivenverkoop.nl kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.
  4. Duivenverkoop.nl is uitsluitend een plaats waar door particulieren gratis advertenties kunnen worden geplaatst waarbij duivenverkoop.nl geen enkele rol of verantwoordelijkheid heeft in bemiddeling of geschillenbeslechting tussen koper en verkoper met betrekking tot kwaliteit of welke andere grond dan ook.
  5. Er zal door duivenverkoop.nl worden toegezien op de geplaatste advertenties waarbij aan duivenverkoop.nl het recht is voorbehouden advertenties te weigeren of te verwijderen. Tenzij anders overeengekomen zullen reclame-uitingen automatisch leiden tot verwijdering.
  6. Door het herhaaldelijk herplaatsen van een zelfde of een licht gewijzigde advertentie worden andere adverteerders benadeeld omdat deze herplaatsing bovenaan de lijst wordt gepost. Herplaatsing, ook in licht gewijzigde vorm, is niet toegestaan en kan leiden tot het verwijderen van de advertentie.
  7. Duivenverkoop.nl behoudt zich het recht voor personen en advertenties permanent het gebruik van de site te weigeren.
  8. Duivenverkoop.nl is niet verantwoordelijk voor technische problemen die door anderen worden veroorzaakt.
  9. Het plaatsen van banners tegen betaling is mogelijk. Over prijs en voorwaarden kunt u contact opnemen met de beheerder van duivenverkoop.nl
  10. Gebruikers van deze website verklaren zich akkoord met deze voorwaarden en zullen deze naleven.
Avirings will_falco_ebben PigeonPixels Youtube Rohnfried Uw advertentie hier?

Laatste biedingen

Geen biedingen gevonden

Hoeveel last van roofvogels heeft u deze winter?

Stand na 267 stemmen:

Meer dan vorig jaar. (121) 45%
Minder dan vorig jaar. (32) 12%
Ik durf mijn duiven 's winters niet meer los te laten. (114) 43%

Archief